Goed nieuws! Onlangs heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de faculteit Diergeneeskunde, in opdracht van de minister van LNV, criteria ontwikkeld voor handhaving van wetgeving omtrent fokken met brachycephale honden. Niet alleen kunnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) door deze nieuwe criteria de bestaande wetgeving beter handhaven, maar ook geven zij houvast voor dierenartsen, fokkers en eigenaren van brachycephale honden.

Na aandacht hiervoor uit vele hoeken eindelijk actie om gezonde dieren te fokken.

Lees hier het rapport
Fokken met kortsnuitige honden – Criteria ter handhaving van art. 3.4 Besluit Houders van dieren. Fokken met Gezelschapsdieren. 

Dr. Marjan AE van Hagen, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij
en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren, In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (21 01 2019)

Zie ook het Caring Vets Statement Brachycefalen