Nieuwe leden (dierenartsen) voor onze werkgroepen: gezelschapsdieren, vogels, proefdieren, paard, landbouwhuisdieren & (onbedwelmde) slacht en klimaat & duurzaamheid.

Wil jij je als dierenarts sterker uitspreken over welzijnsonderwerpen?
Heb je expertise op het gebied van een bepaalde diersoort of dierenwelzijn in het algemeen?
Wil je meehelpen of wil je meer info?

Schroom niet te mailen naar info@caringvets.nl of meld je hier aan. Alle expertise en inzet is welkom!

Wij werken allen op vrijwillige basis en zijn een enthousiast en gezellig team met veel contacten in Nederland en daarbuiten. Afhankelijk van je mogelijkheden en interesses kun je in overleg met ons je activiteiten bepalen.

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die opkomt voor het dierenwelzijn door zich uit te spreken tegen structurele schendingen van het dierenwelzijn en die zich inzet voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen. Caring Vets werkt daarnaast mee aan de verdere verspreiding van kennis op het gebied van dierenwelzijn.

Met veterinaire groet,
Bestuur Caring Vets