Als dierenartsen zijn we verplicht op te komen voor het welzijn van katten, of het nu zwerfkatten of huiskatten zijn. Er zijn veel maatschappelijke vraagstukken die het welzijn en de gezondheid van de kat onder druk zetten. In onderstaande tekst worden een aantal discussiepunten op een rijtje gezet die wij als dierenartsen belangrijk vinden om het welzijn en de gezondheid van de kat zoveel mogelijk te waarborgen. Belangrijke speerpunten voor Caring Vets zijn verplicht chippen van katten, advies om (buiten) katten te castreren en een verbod op het afschieten van (zwerf)katten.

Chippen verplicht stellen
Waar de Caring Vets het eenduidig over eens zijn, is dat het chippen van alle katten verplicht moet worden gesteld. Via de chip is een eigenaar te achterhalen en die is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van zijn huisdier. Op deze manier draagt iemand de zorg voor de kat en kan iemand worden aangesproken als er problemen ontstaan.

Verplichte castratie voor gehouden katten?
Om het verplicht te stellen katten te castreren – zoals dat inmiddels in België geregeld is – is punt van discussie. Castratie is een medische ingreep, waarbij de intrinsieke waarde van de kat wordt aangetast en om dit verplicht te stellen is een grote stap. Castratie heeft wel veel voordelen voor de gezondheid van de kat. Katten gaan immers na castratie minder ver van huis, lopen daardoor minder risico’s op trauma en infectieziekten zoals FIV en Felv en zullen minder vaak gewond raken door vechtpartijen. Uiteraard is castratie ook een grote factor om te voorkomen dat er te veel katten komen, waar mensen dan weer geen raad mee weten, waar ze dan niet goed voor kunnen zorgen en die dan in het asiel belanden, of zwerfkat worden.

Bij het verplicht stellen van castratie echter bestaat het risico dat de regie over de voortplanting volledig in handen raakt van fokkers (en waar dat toe kan leiden hebben we gezien) en kan leiden tot een (ernstige) verkleining van de genenpool.
Wel raden we het dringend  aan om huiskatten op gepaste leeftijd te laten castreren vanwege bovenbeschreven problematiek.

Zwerfkatten TNR en Feeding
In Nederland zijn naar schatting tussen de 300.000 en 1,2 miljoen zwerfkatten die afkomstig zijn uit de populatie huiskatten. Caring Vets vindt het ontzettend belangrijk dat er een landelijk verbod komt op het afschieten van (zwerf)katten. Dit is dieronvriendelijk en onnodig. In Tilburg loopt al jaren een project waarbij zwerfkatten worden gevangen, gecastreerd, gechipt en teruggezet worden waar ze gevonden zijn. Daarbij worden ze dan op gezette tijden gevoerd. Dit beleid leidde tot een enorme afname in de populatie zwerfkatten in dit gebied. En door de katten ook de voeden zorgt men ervoor dat ze minder vogels en andere prooidieren vangen. Bovendien zorgt deze populatie katten ervoor dat de populatie ratten en muizen onder controle blijft en geen probleem wordt in Nederland.

Buiten versus binnen

Een groot maatschappelijk discussiepunt is het of katten wel of niet buiten mogen. Onlangs verklaarde Minister Schouten dat ze katten niet verplicht op laat sluiten. Toch zorgen katten die buiten komen voor overlast. Katten ontlasten in de tuin van de buren, in de natuur of in zandbakken van kinderspeelplekken. In de ontlasting van katten zitten parasieten die gezondheidsproblemen bij mensen kunnen veroorzaken. Katten veroorzaken ongelukken als mensen ze proberen te ontwijken in het verkeer of raken zelf verwond. En ja ze vangen vogels. Toch kunnen we katten niet (alleen) de schuld geven van het afnemen van de populaties van vogels. Daarvoor zijn mensen zelf zeer waarschijnlijk hoofdverantwoordelijke door bijvoorbeeld industrialisering, landbouw en vooral ook door de enorme bevolkingsgroei wereldwijd.
Caring Vets denkt dat het van belang is dat katten zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen. Katten binnen houden kan tot onaanvaardbare welzijnsproblemen leiden. Katteneigenaren kunnen rekening houden met bovenstaande maatschappelijke problemen. Katten zouden bijvoorbeeld s nachts binnen gehouden kunnen worden. Een belletje om de nek, met een katveilige sluiting is ook een optie om te voorkomen dat ze veel vogels vangen. Mensen kunnen hun tuin afschermen, zodat katten wel naar buiten kunnen en toch niet op straat komen en het zou om eerder genoemde redenen goed zijn dat ze hun kat te allen tijden laten chippen. Als er dan toch iets gebeurt kan de eigenaar ook zorg dragen voor de kat en de schade van anderen die is ontstaan. Al deze opties moeten besproken worden met katteneigenaren.