Dieren vallen bij huiselijk geweld nogal eens tussen wal en schip. De Partij voor de Dieren dringt bij Heerlen en andere gemeenten aan op speciale opvang.

‘En de hond dan?’ Uit onderzoek blijkt dat nogal wat slachtoffers van huiselijk geweld, vrouwen en kinderen meestal, hun vlucht uitstellen als zij een huisdier moeten achterlaten. Dat geldt voor liefst 42 procent, leerde Marie-José Enders, gezondheidspsycholoog en bijzonder hoogleraar antrozoölogie aan de Open Universiteit in Heerlen. Soms leidt de zorg voor een dier er zelfs toe dat men helemaal niet vlucht.

Bijdrage
Nederland telt vijf plekken waar slachtoffers én dieren worden opgevangen. Mariska Jansen van de Partij voor de Dieren in Heerlen kaartte de kwestie deze week in raadsvragen aan. Zij zou graag zien dat Heerlen een bijdrage levert. „Omdat uit eerdere vragen van ons bleek dat het project Veilig Thuis hier nog niets kan betekenen, zou de PvdD graag nagaan of in samenwerking met Blijf van Mijn Dier wel iets bereikt kan worden.”

Lees verder

Tags: