foto P. Plusquin

Caring Vet Anne Hanssen houdt een vlammend betoog in Provinciale Staten van Limburg, over het structurele leed in de intensieve veehouderij!

Bestuursleden van de Caring vets Rene van der Luer en Anne Hanssen hebben op 17 november in de Provinciale Staten gesproken over de invloed op het milieu en het dierenwelzijn van het toenemende aantal dieren in de industriële veehouderij in Limburg, vooral nu Gelderland en Brabant een stop op het aantal dieren hebben afgekondigd.

De Statencommissie boog zich over de nieuwe landbouwnota: “Limburg Agro voor de wereld van morgen”.

foto P. Plusquin

Indringend betoog van René van der Luer over de relatie tussen intensieve veehouderij en klimaat! “Wat is belangrijker? Vleesproductie of mensenrechten”

Deze toespraken van Anne en Rene hebben er toe geleid dat beiden zijn uitgenodigd om hun visie op dierenwelzijn en milieu binnen het Landbouwbeleid van Limburg te komen geven.