Reactie van Caring Vets-bestuurslid René van der Luer op het plan van de Europese Commissie om de intensieve veehouderij als duurzaam te benoemen.