Een film van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (2012) /  A film produced by the faculty of […]