Jamie Jane Bosman was nog maar 17 jaar, toen ze in 2011 startte met haar burgerinitiatief […]
Op dinsdag 12 september vond de laatste discussiebijeenkomst duurzame dierhouderij plaats. Een groep van 30 dierenartsen […]