Een groeiende groep kritische dierenartsen onder de naam ‘The Caring Vets’ pleit voor een structurele verandering van […]
“Er is al te lang weggekeken. Daarom stoppen we met zwijgen en gedogen en spreken we […]
NOS online – Een groep van zo’n zeventig dierenartsen komt in verzet tegen misstanden in de […]
In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 1 juli aanstaande is een ingezonden brief opgenomen van een […]
27 juni 2017 NRC – Caring Vets vindt dat dierenartsen, als beroepsgroep, moeten opkomen voor het dier en protest moeten aantekenen tegen de huidige situatie in de intensieve veehouderij. De manier waarop met productiedieren omgegaan wordt zijn gaandeweg steeds verder weggeraakt van datgene waar wij als dierenarts pal voor zouden moeten staan, ‘het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan dieren die lijden, het melden van ernstige tekortkomingen in de verzorging en het respecteren van de intrinsieke waarde van het dier.’ Artikel 2 in de code voor dierenartsen.