Links

Faculteit Diergeneeskunde – Dierenwelzijn

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

Centre for Sustainable Animal Stewardship

Raad voor Dieraangelegenheden

Stichting Animales

 

Rijksoverheid – Dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) – Dierenwelzijn

Wet dieren (Geldend van 01-02-2015 t/m heden)

Besluit houders van dieren (Geldend van 01-01-2017 t/m heden)

Welzijnseisen voor Dieren

 

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) – Rashondengids

Landelijk onderzoek naar het welzijn van konijnen (Dierenbescherming)

 

Sectorraad Paarden (SRP)

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) – Paardenwelzijn

 

Dierproeven voor onderzoek (NVWA)

Onderzoek naar alternatieven voor dierproeven

Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht