Wie zijn Caring Vets?

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich uitspreekt over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich inzet voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen. Caring Vets werkt daarnaast mee aan de verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van dierenwelzijn en de implementatie daarvan in de praktijk. Uitgangspunt voor Caring Vets is de code voor de dierenarts, artikel 2

Sinds het eerste Caring Vets artikel in het NRC hebben meer dan 100 dierenartsen en ook studenten diergeneeskunde zich gemeld bij de Caring Vets. De dierenartsen zijn werkzaam binnen en buiten de praktijk en in verschillende sectoren zoals gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren, NVWA en industrie. De leden van het bestuur vertegenwoordigen ook verschillende sectoren, praktiserend en buiten de praktijk werkzaam. De leden ondersteunen het bestuur met relevante informatie uit hun sector middels de werkgroepen.

Bent u een (toekomstig) collega die zich wil aanmelden als Caring Vets lid? Klik dan hier