Werkgroep contactpersoon

Eind augustus vond er een discussiebijeenkomst voor dierenartsen plaats over duurzame dierhouderij, focus Gezelschapsdieren en Paard.

Het doel is de positionering van dierenartsen in het maatschappelijke debat te verbeteren en hierdoor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen te bevorderen. Twee inleiders, t.w. één van Caring Vets en één van de KNMvD zullen een aantal stellingen poneren. Na deze inleidingen volgt er een discussie aan de hand van stellingen.

 

Artikelen Paard

Nieuwe leden (dierenartsen) voor onze werkgroepen: gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paard, (onbedwelmde) slacht, proefdieren en klimaat&duurzaamheid.

Wil jij je als dierenarts sterker uitspreken over welzijnsonderwerpen?
Heb je expertise op het gebied van een bepaalde

Bits have the potential to disrupt the breathing mechanism in horses, a recently published review says. Researchers David Mellor and Ngaio Beausoleil explore what they describe as breathing, breathlessness and