Werkgroep contactpersoon

Goedkope dierlijke producten; U vraagt, wij draaien is het motto waar de veehouders en daaropvolgend de veeartsen, de KNMvD en zelfs de faculteit diergeneeskunde achter lijken te staan. De race naar de bodem is op alle fronten allang gestart. De consument zal immers altíjd zijn producten zo goedkoop mogelijk willen afnemen. Maar mag dit ten koste gaan van het dierenwelzijn, milieu en klimaat? En moeten we hier niet actief in gaan sturen?

De ingeslagen weg van goedkope massaproductie, leidt naast ernstige aantasting van dierenwelzijn ook tot milieu en klimaat problemen.

De consument speelt in deze een belangrijke rol en daarom vragen we u om, net als wij, ook uw eigen verantwoordelijkheid te nemen, omdat dit grote inzet van alle betrokken partijen vergt. Voor dierenwelzijn, voor volksgezondheid en voor klimaat.