Caring Vets Timeline

Overzicht 2018

Voorkomen van dierenleed door stalbranden is een kwestie van bereidheid van alle partijen in de keten om hier samen de schouders onder te zetten, en niet te wijzen naar ‘de ander’ in de keten. Alleen dan kan een halt worden toegeroepen aan de voortdurende reeks stalbranden, meent Anne Hanssen. Lees het artikel
Brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland, ondertekend door de Dierenbescherming, Caring Vets, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life, IVN, SoortenNL (een netwerk van organisaties met o.a. de Vlinderstichting, RAVON, FLORON en EIS) en de Zoogdiervereniging.
Toespraak Caring Vets 13 mei 2018 n.a.v. stalbranden waarbij vele landbouwhuisdieren omkomen.
Reactie van Caring Vets n.a.v. het gebruik van een levende haan tijdens het Kallemooi feest op Schiermonnikoog.
Een meeting met 19 dierenartsen (!) De TVT (Duitse vereniging van Dierenartsen voor Dierenbescherming) werkgroep Betäubung und Schlachtung von Nutztieren bestaat in totaal uit 40 man met een enorme verzameling specifieke kennis. Veel dierenartsen uit de slachthuizen en onderzoekers van instituten en leraren op agrarische scholen. Aansluitend volgde een bezoek aan slachthuis Ameco te Apeldoorn. Meer informatie over de TVT
Als dierenarts die werkt als toezichthouder bij verdoofd en onverdoofd slachten wil ik jullie vertellen wat onverdoofd slachten voor een koe betekent. Ik doe dit namens de dierenartsen die opkomen voor dierenwelzijn in Nederland, namelijk de onlangs opgerichte ‘Caring Vets’. Als dierenarts kan ik de dieren niet vragen wat zij voelen of welke klachten zij hebben. Ik moet mijn conclusies trekken uit wat ik zie, in combinatie met mijn kennis over de anatomie en het normale gedrag van het dier. Deze kennis wil ik met jullie delen. Lees verder
Op 28 maart woensdagmiddag werd de lezing getiteld : “ Bij de beesten af” verzorgd door Caring Vets Arabella Burgers, voorzitter en initiatiefnemer, en Anne Hanssen, secretaris van de Caring vets. Anne wees in haar gedeelte van de lezing op de nadelige gevolgen van de Intensieve Veehouderij wereldwijd. Arabella ging er vervolgens dieper op in hoe zij gestart is door zich in een krantenartikel over het scheiden van kalf en koe als dierenarts uit te spreken vóór het welzijn van dieren, dus vóór de mogelijkheid van het kalf om bij de koe te mogen blijven. Zij kreeg hier vele positieve reacties op van collegae dat resulteerde in een oproep van 60 dierenartsen aan hun collegae: ‘ dierenarts, spreek je uit voor het dierenwelzijn”.
Namens de veterinaire dierenwelzijnsorganisatie Caring Vets reageren Frederieke Schouten, Anne Hanssen, Arabella Burgers en Anja Dijkstra op de houding van 'het vlees' en de veevoerindustrie bij de eerste week zonder vlees in Nederland. Lees het artikel
Op uitnodiging van onze Spaanse zusterorganisatie AVATMA bezochten Arabella en een deskundige Caring Vet een bijeenkomst in het Europese Parlement waar we ons uitspraken tegen onverdoofd slachten. Lees hier het AVATMA Statement over onbedwelmd slachten
Lezing van Caring Vets op informatiebijeenkomst over een geplande uitbreiding van een varkenshouderij die ook geiten wil gaan houden.
foto: Yvette van den Berg / www.yvettenatuurfotografie.nl
Er is geen ontkomen aan, de Oostvaardersplassen zijn een jaarlijks terugkerend discussiepunt en dit jaar zijn de emoties hoger opgelopen dan ooit. Mogelijk door het erg natte najaar en enkele strenge winterweken, ligt het percentage dieren dat geschoten moest worden of uit zichzelf is gestorven vele malen hoger dan de voorgaande jaren. Er zijn nare beelden te vinden van zwakke en gestorven dieren op sociale media en het maatschappelijk draagvlak voor de Oostvaardersplassen lijkt hierdoor sterk afgenomen. De meningen en standpunten over het gebied lopen sterk uiteen en wie zijn mond houdt, wordt verweten geen compassie te hebben. Ecologen, biologen, dierenartsen en dierenbeschermers discussieren over en weer, maar een duidelijk antwoord is er nog niet, zoveel is duidelijk. In de Oostvaardersplassen-discussie spelen vele belangen die we lang niet allemaal kunnen overzien, maar als dierenarts dienen wij ten eerste het belang van de dieren. Laten we het gebied dus vooral beschouwen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Lees verder
Caring Vets bestuur was in gesprek met Drs. Henk Luten, wildlife dierenarts van o.a. de Oostvaardersplassen om meer relevante informatie te krijgen dan wat er op sociale media rondzingt. Henk heeft speciaal voor Caring Vets leden het beleid vanuit veterinair standpunt toegelicht, en vragen beantwoord tijdens de discussie, voor het vormen van een meer gefundeerde (en genuanceerde) mening over dit onderwerp.
Servé en Anne hebben bij de PvdD Heerlen een lezing over Caring Vets gehouden voor de Heerlenaren. Heerlen is de eerste provincie in Limburg waar de PvdD deelneemt aan de gemeente raads verkiezingen. In dat kader houdt de PvdD verschillende bijeenkomsten met verschillende onderwerpen. René heeft een lezing gehouden over milieu en klimaat.
OIRSCHOT - Kees Scheepens uit Oirschot is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die zich sterk maakt voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld in de veeteelt. "Het probleem ligt niet bij de boer." Kees Scheepens komt als dierenarts vaak in Zwitserland. Hij haalt de varkenshouderij in het Alpenland graag aan als voorbeeld. "Qua dierenwelzijn is Zwitserland het walhalla", zegt hij. "Het levensmiddelenpakket is daar eens zo duur als hier. Omdat consumenten en dus de supermarkten dierenwelzijn belangrijk vinden en bewust voor het Zwitsers product kiezen." Scheepens wil er maar mee zeggen dat de essentie van het probleem rond dierenwelzijn in de Nederlandse intensieve veehouderij niet bij de boer ligt. "De boer produceert wat de consument vraagt." Lees verder
Reacties verzonden op verschillende media uitingen van bedrijven waar bij brachycefale dieren gebruikt worden. Uitgelegd waarom het promoten van deze dieren nadelige gevolgen voor hun welzijn heeft. Consumentengids December 2017 - Dierenarts kiezen; Kampioen Maart - Vervoer van honden in de auto; ABN-AMRO - pas kapot campagne; Pug pop up cafe Amsterdam.
Consumentengids Maart
Dierenwelzijn in de veehouderij krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Ook onder dierenartsen vindt er discussie over plaats. Aan het woord komen dierenartsen met sterk uiteenlopende opvattingen. Beiden zijn het er over eens dat er op het gebied van dierenwelzijn nog winst te halen is. . Lees verder
Frederieke en Arabella zijn op bezoek geweest bij Ameco: het slachthuis dat voorheen in Amsterdam gevestigd was maar sinds oktober zijn deuren heeft geopend in Apeldoorn. Ze hebben voor het ontwerp en de bouw gebruik gemaakt van de inzichten van Temple Grandin. Ze hebben daarna een verslag met positieve feedback en verbeterpunten naar de directeur gemaild.
Doorgefokte mopshonden die amper lucht krijgen. Dierenarts Servé Smeets, voorzitter van de werkgroep gezelschapsdieren van de Nederlandse organisatie Caring Vets, is het beu. Hij roept zijn collega’s op in verzet te komen. Lees het artikel
Kees Scheepens is een van de gezichten van Caring Vets, een groep dierenartsen die vindt dat het anders moet met de intensieve veehouderij. Als het aan Scheepens ligt, komt er voor het verbeteren van dierenwelzijn een plan dat lijkt op de aanpak bij het verminderen van het antibioticagebruik. Lees het artikel
9 januari 2018 te Oirschot: Bestuursleden tekenen bij de notaris voor de officiele oprichting van de Vereniging Caring Vets Klik hier voor meer informatie over het Caring Vets bestuur
Initiatief gestart door de Engelse dierenarts Emma Milne om dierenartsen te verenigen tegen het fokken van kortsnuitige dieren. Caring Vets heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Voor meer informatie zie vetsagainstbrachycephalism.com

Overzicht 2017

Lezing over Caring Vets voor de aanwezigen bij de Vredesdienst voor Dieren in Amsterdam.
Caring Vets voorzitter Arabella Burgers licht, na overleg met leden werkzaam in deze sector, verklaringen van de vleeskeurmeesters toe. Deze hebben onder ede verklaringen afgelegd die gedeponeerd zijn bij de notaris, ze wilden uit angst voor de repressailes niet zelf in beeld het woord doen. De aflevering van Een Vandaag is hier terug te zien.
Caring Vets riep vorige week in een statement op om de wet fokken dieren te handhaven. Namens Caring Vets zit dierenarts Piet Hellemans aan tafel bij Radar om te praten over doorgefokte raskatten. Lees verder en bekijk de uitzending van Radar
Korte snuiten bij de hond en de kat zijn onacceptabel en een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Lees het hele statement
Herewith the Caring Vets from The Netherlands declare that we fully support the report on “Killing or slaughter of animals without prior stunning. Exceptions to European legislation on Animal Welfare“ as Avatma has produced. We support the position of the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) which includes the Royal Dutch Society for Veterinary Science (KNMVD) and we consider the existence of these exceptions to be totally inacceptable, as the welfare and the protection of animals should always come before any consideration of a cultural, traditional, economic or religious nature. Caring Vets,
De Nederlandse veehouderij is volledig gericht op efficiënte productie. Dat zorgt voor o.a. stress en een verminderde weerstand bij de dieren, waardoor ze vatbaarder zijn voor infecties en de gevolgen daarvan groter zijn. Antibiotica moet daarom geregeld nog gegeven worden als ‘koppelbehandeling’. Door het houden van bijvoorbeeld 100.000 kippen in één stal, heeft een infectieus agens vanzelfsprekend meer kans toe te slaan, en is het onmogelijk een individueel dier te behandelen. Dan moet de gehele stal antibiotica hebben. Lees verder
Caring Vet Kees Scheepens was als spreker aanwezig bij de hoorzitting over de rol van de dierenarts met betrekking tot dierenwelzijn van landbouwhuisdieren. Na een korte inleiding door de aanwezigen werden er vragen gesteld door de vaste commissieleden Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit leidde tot een helder beeld van de standpunten van de aanwezige partijen. Lees verder
Wie het wezen van de koe respecteert, ontkomt niet aan weidegang, het laten zogen van kalfjes en natuurlijke inseminatie, meent Wim van Oort. De Caring Vets vinden dat als we ratio stellen boven emotie dan is de koe, het milieu/klimaat en de mensheid niet beter af met een koe op stal maar met een krimp van de veestapel, een grondgebonden veehouderij en meer plantaardige voeding. Lees artikel
Op 21 oktober, na de oprichtingsvergadering van de Caring Vets, gaf Professor Jan van Hooff, emeritus hoogleraar ethologie en socio-ecologie, een geweldige lezing voor de aanwezige dierenartsen en studenten diergeneeskunde over de evolutie van emoties ‘De LOL’. Tevens liet hij het ontroerende afscheid van Mama zien  
Zaterdag 21 oktober 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Caring Vets plaats in het hoofdgebouw van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Naast informatie over Caring Vets, het voorstellen van het bestuur en het doornemen van de statuten, gaven de verschillende werkgroepen een korte presentatie over hun geplande activiteiten. Professor Thomas Blaha, European Veterinary Specialist in Porcine Health Management en Voorzitter van de T.V.T. (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) vertelde over de T.V.T., een vergelijkbare organisatie in Duitsland die al sinds 1985 bestaat.
Vanwege de grote belangstelling van dierenartsen om mee te praten over onze rol bij de ontwikkeling naar een duurzame dierhouderij organiseerde de KNMvD nog 3 extra bijeenkomsten. O.l.v. Frank Meijboom (Universiteit Utrecht) vond een drietal bijeenkomsten plaats die ten doel hadden de positionering van dierenartsen in het maatschappelijke debat te verbeteren en hierdoor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen te bevorderen. Twee inleiders, t.w. één van Caring Vets en één van de KNMvD hebben een aantal stellingen geponeerd. Na deze inleidingen volgde er een discussie aan de hand van stellingen. Lees verder: Discussieavond duurzame dierhouderij 29 augustus 2017, Discussieavond Paard en Gezelschapsdieren 31 augustus 2017, Discussieavond duurzame dierhouderij 12 september 2017
Bijna vijftig dierenartsen, waaronder ook leden van Caring Vets, kwamen samen op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, om te praten over hun bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame dierhouderij. Onder leiding van Franck Meijboom kregen de aanwezige dierenartsen de ruimte om de verschillende visies te bespreken. Lees het verslag op de site van de KNMvD
Dierenarts Arabella Burgers en CDA-Kamerlid Jaco Geurts in debat op Radio 1 bij De Nieuws BV, over open brief misstanden intensieve veehouderij. Luister hier naar de uitzending
Kees Scheepens is dierenarts en varkensboer. Hij is gepromoveerd op het natuurlijk gedrag van varkens. Hij adviseert boeren in Nederland en in het buitenland hoe varkens op een natuurlijkere manier gehouden kunnen worden. Luister hier naar de uitzending
Sinds het eerste Caring Vets artikel in het NRC hebben meer dan 100 dierenartsen en ook studenten diergeneeskunde zich gemeld bij de Caring Vets. De dierenartsen zijn werkzaam binnen en buiten de praktijk en in verschillende sectoren zoals gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren, NVWA en industrie. De leden van het bestuur vertegenwoordigen ook verschillende sectoren, praktiserend en buiten de praktijk werkzaam. De leden ondersteunen het bestuur met relevante informatie uit hun sector middels de werkgroepen.