Dagelijks bestuur:

Arabella Burgers – Voorzitter & Woordvoerder

Ik ben werkzaam als gezelschapsdierenarts in Bussum. Ik studeerde in 2011 af als dierenarts met de afstudeerrichting landbouwhuisdieren, omdat ik het leven van de dieren in de bio-industrie wilde verbeteren. Tijdens de studie kwam ik er echter achter dat ik als individuele dierenarts te weinig voor deze dieren -die onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden- kon betekenen. De intensieve veehouderij kan immers niet aan de minimale behoeften van het dier voldoen, dus het hele systeem zal moeten veranderen! Dat gebeurt alleen als de maatschappij en de politiek hierover wordt geïnformeerd en geadviseerd. In 2017 heb ik daarom zoveel mogelijk dierenartsen verzameld die zich met mij wilden uitspreken over de structurele schendingen van het dierenwelzijn in o.a de (intensieve) veehouderij. De Caring Vets was hiermee een feit. “Tijd voor verandering.”

 

 

 

 

Frederieke Schouten – Vice Voorzitter & Woordvoerder

Ik werkte van 2007 tot 2014 in een gemengde praktijk voor landbouwhuisdieren, met een voorliefde voor mijn werk als varkensdierenarts. Verbeteringen in de leefomstandigheden van vee in Nederland zie ik wel, maar het gaat veel te langzaam. Teveel vooruitgang wordt tegengewerkt in deze conservatieve sector. In de huidige gangbare veehouderij wordt er aan veel te veel simpele behoeftes van dieren niet voldaan en dat is schrijnend. Als we dieren blijven gebruiken voor ons nut, wordt het tijd dat we dit met respect voor het dier en zijn behoeftes gaan doen. Daar wil ik me voor inzetten.

 

Anne Hanssen – Secretaris, Woordvoerder & Voorzitter Caring Vets regio Limburg

In Nederland ben ik werkzaam geweest in diverse gemengde praktijken en als keuringsdierenarts voor vee en vlees. Daarnaast heb ik in diverse landen in Afrika, Azië en Europa gewerkt als consultant voor de veehouderij en als GD practicus. Terug in Nederland was ik tot recent docent paraveterinair, LHD, Paard en Duurzaamheid.  Ik vind het belangrijk dat Nederland een voorbeeld voor de wereld wordt  op het gebied van dierenwelzijn in plaats van een vervuilende en dieronvriendelijke hoge agrarische productie. Helaas is dat nog niet het geval, maar met Caring Vets gaan we daar een positieve bijdrage aan leveren!

 

 

 

 

 

Anja Dijkstra – Penningmeester & Online Media

Voordat ik in 2003 afstudeerde in Utrecht als paardenarts heb ik jarenlang gewerkt met paarden. Na vele omzwervingen, letterlijk en figuurlijk, heb ik me toegelegd op (veterinaire) IT en dierenwelzijn.
Waarom Caring Vets? Ik hoop dat het grootste deel van de beroepsgroep het eens kan zijn met de stelling dat het belang van het dier op de eerste plaats zou moeten komen. Allerlei factoren en invloeden kunnen de uitvoering hiervan bemoeilijken, maar het blijft belangrijk om je als dierenarts uit te spreken. Ik ben blij dat we met Caring Vets dierenartsen kunnen steunen die zich willen inzetten voor het verbeteren van dierenwelzijn vanuit hun rol als veterinair.

 

 

 

 

 

Rene van der Luer – Bestuurslid DB (dagelijks bestuur)

Ik ben afgestudeerd in 1972, na zeven jaar wetenschappelijk medewerker Vakgroep vet. Pathologie zelfstandig als specialist vet. pathologie en als practicus gezelschapsdieren. Overbevolking, verwoesting van ecosystemen en klimaat-verandering baren mij al jaren zorgen, daarom zet ik me actief in deze onderwerpen en aanverwante crises op de agenda te plaatsen bij onze medeburgers. Natúúrlijk ben ik vanaf het begin lid van Caring Vets. Dierenleed en met name de wantoestanden in de bio-industrie zijn onderdeel en gevolg van een economisch systeem, dat alleen op groei is gebaseerd en dat de problemen die daardoor zijn ontstaan, met nog meer groei tracht op te lossen: een absoluut doodlopende weg en oorzaak van wereldwijde crises. Ik zal dus proberen klimaatverandering en aanverwante zaken steeds weer mee te wegen en op de agenda te plaatsen.

 

Bestuursleden:

Kees Scheepens

Servé Smeets