Aanmelden

Ja! Ik meld me aan als lid van Caring Vets!

Contributie bedraagt 60 euro per jaar voor dierenartsen (studenten diergeneeskunde gratis) om de kosten van de vereniging te dekken (o.a. website hosting, oprichting, notaris e.d.). De penningmeester zal jaarlijks verantwoording over de inkomsten en uitgaven afleggen.
De bestuursleden van Caring Vets zijn onbezoldigd.

Betalende leden zijn stemgerechtigd tijdens de ALV en worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van activiteiten van Caring Vets.
Aanmelden als lid kan middels het formulier hieronder. Schroom niet om je kennis te delen en je interesse in een werkgroep aan te geven. Wie anders dan wij dierenartsen?!

Bij vragen of problemen neem s.v.p. contact op met webmaster@caringvets.nl