Aanmelden

Dierenartsen, don’t sit on the fence… Join the club!

Meld je aan als lid van Caring Vets middels een email naar admin@caringvets.nl

Caring Vets contributie bedraagt 60 euro per jaar voor dierenartsen (studenten diergeneeskunde zijn vrijgesteld).
De bestuursleden zijn allen onbezoldigd en betalen de meeste reis- en verblijfskosten uit eigen zak. Verantwoording van de financiën wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering afgelegd door onze penningmeester.

Betalende leden zijn stemgerechtigd tijdens de ALV, kunnen deel uitmaken van werkgroepen en worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van activiteiten van Caring Vets.

Privacyverklaring