Caring Vets present: Congres Ethiek & Dierenwelzijn

 

Zaterdag 3 november wordt de Caring Vets Algemene Leden Vergadering gehouden met aansluitend het tweede Caring Vets congres met het thema ‘Ethiek en Dierenwelzijn’ met sprekers Ruud Zanders ( pluimveehouder en mede-initiatiefnemer van Kipster), Kelly Kessen (Cupidog), Karin Reidinga (Caring Vet) en Willem Vermaat (dierethicus), gevolgd door een forumdiscussie.

Deze dag wordt gehouden bij Kipster te Oirlo. Een mooie gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij deze dier-, mens- en milieuvriendelijkere pluimveehouderij!

(voorlopig) programma:
10.00-11.00 Algemene Ledenvergadering (ALV) Caring Vets
Deze is vrij toegankelijk voor Caring Vets-leden die middels contributie bijdragen aan de vereniging en biedt de gelegenheid om mee te beslissen over de koers en activiteiten van Caring Vets. 

11.30-16.00 Congres ‘Ethiek & Dierenwelzijn’
Het congres is toegankelijk voor iedereen.
Wij zorgen voor koffie, thee en lunch, en ook voor de borrel waar we de dag mee afsluiten.

Inleiding en introducties door Arabella Burgers, voorzitter van Caring Vets.

Sprekers:

Ruud is opgegroeid ‘tussen de kippen’. Sinds 2008 heeft hij een grote omslag gemaakt en nu wil hij zo dier-, milieu- en mensvriendelijk mogelijk dieren houden. Is er een rol voor dieren in het voeden van de wereld? En zo ja, wat betekent dat dan voor de productiewijze en voor onze consumptie? Kipster wil hierin wereldwijd een voorbeeld zijn. Een prikkelend verhaal over (de) voedselproductie, met de Kip en het Ei als voorbeeld​.
Kelly was ruim vijftien jaar dierenarts gezelschapsdieren in de praktijk voor haar overstap naar adviserend dierenarts bij Dier&Recht. Er is een tekort aan gezonde pups in Nederland. Pups komen veelal uit de illegale hondenhandel, of zijn afkomstig uit de rashondenpopulatie waarbij door inteelt en selectie op uiterlijke kenmerken veel ziektes en erfelijke afwijkingen voorkomen. Met het project Cupidog moet het aanbod aan gezonde, goed gesocialiseerde pups afkomstig uit Nederland groter worden. Dierenartsen kunnen een grote rol spelen deze doelstelling te bereiken. Wil je meer weten kijk dan op www.cupidog.nl
Karin is dierenarts op het eiland Vlieland, en is daarnaast werkzaam als docent bij onderwijsprojecten en als toezichthoudend dierenarts op slachtplaatsen voor roodvlees. Ze is Caring Vets-lid van het eerste uur en heeft aan verscheidene projecten van de Caring Vets bijgedragen; zo is ze namens Caring Vets samen met Arabella in Straatsburg geweest om in het Europees Parlement over onbedwelmd slachten te spreken. Als dierenarts weet ze wat onbedwelmde slacht voor anatomische, fysiologische en pathologische gevolgen heeft voor een dier en kan ze beredeneren wat dit voor het dierenwelzijn betekent. Deze redenering gaat ze met de toehoorders delen, alsmede de geschiedenis en huidige stand van zaken in Nederland met betrekking tot onbedwelmde slacht. 
Willem geeft in het hele land lezingen over dierethiek. Hij werkte als docent milieuwetenschappen en milieu- en dierethiek aan de Universiteit Utrecht. ​Zijn lezing zal gaan over ethische afwegingen die dierenartsen maken. Wanneer ben je een 'caring' dierenarts? Moet je je uitspreken tegen onbedwelmde slacht? Aan welke vormen van diergebruik mag je bijdragen en aan welke niet? Dierenartsen verschillen van mening, tegelijkertijd is er iets dat ze verenigt. Maar wat precies? Caring Vets heeft laten zien dat je duidelijk uitspreken impact heeft. Maar dit kan ook voor verdeeldheid zorgen onder dierenartsen. Hoe moeten we hiermee omgaan?

Forumdiscussie

16.00 u Sluiting door voorzitter Caring Vets, gevolgd door een informele borrel.

 

Entree p.p. voor het congres, incl. lunch, koffie/thee en borrel, zijn als volgt:
Dierenarts: Caring Vets-lid (contributie betaald) – 25 euro

Dierenarts: geen Caring Vets-lid. – 40 euro
Lid worden? Lees hier meer.

Student diergeneeskunde – 20 euro

Paraveterinair – 30 euro

Geïnteresseerde – 40 euro


Meld je tijdig aan, er is plaats voor maximaal 75 personen!
Aanmelding is pas definitief na ontvangst van betaling.

 

Locatie Kipster

Caring Vets Nieuws

Caring Vets berichten

Caring Vets zoekt!

Nieuwe leden (dierenartsen) voor onze werkgroepen: gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paard, (onbedwelmde) slacht, proefdieren en klimaat&duurzaamheid. Wil jij je als dierenarts sterker uitspreken over welzijnsonderwerpen? Heb je expertise op het gebied van een bepaalde diersoort of dierenwelzijn Lees verder…