Caring Vets is een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, uitgaande van art.2 van de Code voor de Dierenarts.

Onze missie: het verhogen van het bewustzijn en vergroten van kennis op het gebied van dierenwelzijn en het ondersteunen van individuele dierenartsen om zich in te zetten voor het verbeteren van dierenwelzijn.  Caring Vets hoopt dat dierenartsen zich in de komende jaren meer en meer samen, als beroepsgroep, zullen inzetten voor  dierenwelzijn en zich daar over uitspreken richting de maatschappij en politiek, zoals nu al gebeurt in het geval van diergezondheid en verminderen antibioticagebruik.

Caring Vets is an Association of  Dutch Veterinarians taking a stand to improve Animal Welfare, based on the Veterinary Code of Conduct.

This website is mainly in Dutch, however, we very much welcome our colleagues abroad to contact us to unite forces where possible. Statements and articles in English can be found here.